Category: news

Texas ‘แฮร์ริสเคาน์ตี้เห็น’ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบประธานาธิบดี ‘: รายงาน

Posted on November 2, 2018 in news

ผู้ลงคะแนนในแฮร์ริสเคาน์ตี้รัฐเท็กซัสได้ออกมามีผลบังคับใช้ในช่วงการลงคะแนนเสียงในช่วงต้นปีนี้ซึ่งเหน…